Argo peger på hav af fejl i rapport bag KL's "dødsliste": Vil have lukning omgjort

48 ud af 53 afgørende miljøparametre er ignoreret i rapporten bag KL's liste over nedlukningsegnede affaldsenergianlæg, mener Argo. Nu vil affaldsselskabet, der selv er udpeget til lukning, have Folketinget til at gribe ind.
Foto: Argo//PR
Foto: Argo//PR

Rapporten, der ligger til grund for KL's liste over nedlukningsegnede affaldsenergianlæg, er "så fejlbehæftet og mangelfuld", at den risikerer at "modarbejde de politiske intentioner bag aftalen" og "umuliggøre den grønne omstilling."

Det mener bestyrelsen i Argo, der vil have Folketinget til at stille krav om, at der udarbejdes "et mere retvisende og faktuelt grundlag", som kan danne afsæt for beslutningen om, hvilke affaldsenergianlæg der frem mod 2030 skal lukke for at nedbringe Danmarks kapacitet for affaldsforbrænding.

KL's rapport, der blev fremlagt kort før jul og bygger på beregninger fra EA Energianalyse, indstiller blandt andet Argos kun syv år gamle kraftvarmeværk Energitårnet, der kostede næsten 1,3 mia. kr. at opføre, til nedlukning.

Men rapporten ignorerer ifølge Argo blandt andet "48 ud af 53 afgørende parametre for et anlægs påvirkning af miljøet", ligesom den ikke forholder sig til anlæggenes muligheder for "at udnytte fremtidens afgørende miljøteknologier som f.eks. CO2-fangst.", påpeger det sjællandske affaldsselskab i en pressemeddelelse.

"Argo er et af de mest miljøvenlige anlæg, som arbejder med i alt 53 miljøparametre for bl.a. luft, slagge, spildevand og CO2-udledning. Men i analysen ser man kun på fem af de miljøparametre, som har betydning for vurderingen af et anlægs miljøvenlighed, hvilket naturligt giver et misvisende billede af, hvilke anlæg som er mest eller mindst miljøvenlige," siger bestyrelsesformand i Argo og borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, i meddelelsen.

Han mener derfor, at det "fra et miljø- og klimaperspektiv er helt sort", at Argo er foreslået til at lukke.

"Argo er et af de nyeste anlæg i Danmark og er derfor også et af de få anlæg, der teknologisk og størrelsesmæssigt har mulighederne for at anvende fremtidens afgørende teknologier som for eksempel CO2-fangst," lyder det fra Niels Hörup i meddelelsen.

"Faktuelle fejl og mangler"

Argo peger konkret på i alt fem forskellige forhold i KL's rapport, der ifølge det sjællandske affaldsselskab udgør "faktuelle fejl og mangler" i beslutningsgrundlaget.

Foruden at se bort fra en lang række miljøparametre for anlæggene samt muligheder for at udnytte fremtidige miljøteknologier, mener det sjællandske affaldsselskab, at rapporten ikke ser på anlæggenes investeringer og gæld og derfor "ignorerer de reelle samfundsmæssige omkostninger, der er ved at lukke givne anlæg." – en ekstraregning, der ifølge Argo beløber sig til 930 mio. kr., hvis Argo lukkes i 2026.

Derudover man ikke i de samfundsøkonomiske beregninger taget højde for, at nye anlæg, som følge af store investeringer, har en gæld. Hvis man lukker Argo i 2026, vil staten derfor stå med en ekstraregning på ca. 930 mio. kr., som skatteyderne ville skulle betale.

Dertil bygger rapporten på et "uens sammenligningsgrundlag" af blandt andet anlæggenes takster, priser og afskrivningsmodeller, ligesom den ikke inkluderer "de mest gængse mål for effektivitet" – takster for affaldshåndtering og fjernvarmepriser – skriver Argo, der selv har den næstlaveste affaldstakst på Sjælland og den laveste fjernvarmepris i Storkøbenhavn.

Ifølge Niels Hörup vil lukningen derfor betyde en ekstraregning til 170.000 husstande på mellem 1.200-1.300 kr. om året.

CleantechWatch arbejder på at få en kommentar fra KL i lyset af Argos kritik af rapporten.

Ifølge planen skal Energistyrelsen den 12. februar træffe den endelige afgørelse om, hvorvidt KL’s indstilling af affaldsforbrændingsanlæg, der skal lukkes, kan godkendes.

Godkender myndighederne planen, indledes en proces, hvor en række forhold skal afklares, herunder lokale vurderinger af aftaleforhold og økonomi samt mulighederne for alternativt varmegrundlag og for alternativ afsætning af affald til forbrænding.

ARC og Concito vil genåbne affaldsaftale i klimaets navn – politikere afviser 

Argo-direktør spår kæmperegning for tidlig lukning

Dansk Affalds forhenværende direktør bliver ny frontfigur i Hammel Fjernvarme 

KL's "dødslitste" vækker stærk kritik hos Norfors: "Fuldstændig vanvittigt"

Argos milliarddyre energitårn står øverst på KL's dødsliste 

KL klar med længe ventet "dødsliste" over forbrændingsanlæg 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også