Debat: Vandsektorens fortsatte effektivisering skal ske gennem innovation

Det rummer en risiko at skabe innovation, men alternativet er at skære ned og den ultimative konsekvens kan være et farvel til rent drikkevand i hanen, lyder det fra markedschef. 
Foto: Krüger
Foto: Krüger
Af Theis Gadegaard, markedschef i Krüger

Den danske vandbranche er præget af et samarbejde, der er baseret på tillid og spil-hinanden-bedre på tværs af alle aktører. Forsyningsselskaberne er kommet langt i forhold til at implementere og dokumentere effektivisering gennem de sidste 20-25 år. Dén udvikling startede branchen forresten selv med mål om energieffektivisering og frivillig benchmarking. Undervejs er der kommet mange flere krav og omkostninger til selskabernes ydelser i forhold til blandt andet drikkevandssikkerhed, forbedret spildevandsrensning og skybrudshåndtering. 

Nu er en revideret Vandsektorlov på vej, og efter min mening skal den blandt andet sikre to ting:

Den ene er mere frihed til- og investering i innovation, som er en nødvendighed for morgendagens kost-effektive vandbehandling, ressource-genanvendelse, og lavere miljø- og klimaaftryk. Og så medvirker dette til grøn omstilling, øget eksport og nye danske arbejdspladser. 

Og den anden er en konkret nedgang i bureaukratiseringen. Start for eksempel en målrettet lean-proces, så vi anvender pengene i vandbranchen til vandbehandling – til gavn for vores forsyningssikkerhed og fortsatte nedbringning af belastning på miljø og klima.

Nye vand-udfordringer truer – der skal sikres råderum til at løse dem

Man kan godt sige, at det er ”god timing” at sikre lovgrundlaget nu, for den danske vandsektor står overfor de mest udfordrende tider nogensinde:

Drikkevandet er truet af miljøfremmede stoffer. Renseanlæggene skal opgraderes markant og for eksempel rense for miljøfremmede stoffer, og afløbssystemerne skal rumme meget mere vand i perioder, så oversvømmelsesrisikoen minimeres, samtidigt med at overløb også skal minimeres. Dermed står vandselskaberne over for meget store udfordringer til vandhåndtering, samtidigt med at vandforbruget – og dermed indtægtsgrundlaget – er faldende. Umiddelbart vil dette misforhold medføre en højere vandpris, og derfor skal Vandbranchens fortsatte effektivitet sikres gennem innovation. 

De aktuelle udfordringer med komplekse drikkevandsforureninger, kommende krav fra eks. EU’s byspildevandsdirektiv til forbedret spildevandsrensning, oversvømmelses- og overløbsminimering med videre, skal løses med nye teknologier og ny viden. Det skal Danmark gå forrest på. 

Innovation kan effektivisere, øge eksport og skabe nye danske arbejdspladser

Gennem innovation kan vi frembringe ny og mere kost-effektiv teknologi, ligesom der kan skabes flere sektorkoblinger og synergier. Et eksempel blandt mange er den forestående PtX-etablering, hvor vandforsyningen til PtX-anlægget måske kan være det fjerde rensetrin og dermed betale for/løfte opgaven af forsyningsselskabet. Dette må ikke besværliggøres af en rigid prisloftmodel. 

Selskabernes mulighed for innovation vil, udover at sikre effektivitet, også understøtte eksport og etablering af nye arbejdspladser, og det er klart at det hjælper os som leverandører. Mere plads til innovation vil udbygge det offentlige-private samarbejde. Vidensinstitutionerne vil desuden få mere efterspørgsel på vidensinput, hvilket vil skabe flere forskningsresultater, mere ”rampelys” og dermed mere søgning til uddannelserne. 

Måske kan man løfte innovationsaktiviteter og tilknyttede innovationsprojekter ud af prisloftsreguleringen? En idé kunne være at opgøre årsomkostninger til Innovation og årsindtægter (effektivisering) fra Innovation – men udenfor prisloftet ? 

Der kan jo etableres flere incitamenter for Forsyningsselskaberne i prisloftberegningen – for eksempel at gøre det økonomisk attraktivt at rense spildevandet endnu bedre, eller for eksempel belønne genvinding af fosfor. Det vil også katalysere innovation. 

Jeg har deltaget i et hav af succesfulde innovationsprojekter med danske forsyninger, og vi gør det med samme afsæt: Investering for at få en gevinst. Det skal vi da slippe løs og understøtte. Javel, - det rummer en risiko at skabe innovation, men det ikke-eksisterende alternativ er at skære ned og afvikle – og den ultimative konsekvens ved det, kan så være et farvel til rent drikkevand i hanen… 

Kort og godt, skal der skabes markant bedre vilkår for innovation i den nye Vandsektorlov, og ud fra branchens hidtidige formåen vedrørende innovation skal vi have tillid til, at branchens partnere kan håndtere opgaven. 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også