Fynsk vandselskab øger investeringer i klimatilpasning og ny strategi

Det har været et år i investeringernes tegn for Vandcenter Syd med flere klimatilpasningsprojekter og en ny strategi, der skal øge det fynske vandselskabs fokus på bæredygtighed.
Foto: Vandcenter Syd/PR
Foto: Vandcenter Syd/PR
AF JOSEPHINE BUUR BACH

2020 har budt på et plus på bundlinjen og øgede investeringer i både klimatilapsningsprojekter og en ny strategi for mere bæredygtig udvikling hos det fynske vandselskab Vandcenter Syd.

Det fremgår af vandselskabets seneste årsregnskab, der mere specifikt viser investeringer for 253 mio. kr. i 2020, hvilket er et nøk opad sammenlignet med 2019, hvor investeringerne i materialle anlægsaktiver løb op i 230 mio. kr.

"De senere år er der foretaget store investeringer på klimaområdet. Regnvandshåndtering har stort fokus, og også kunderne viser øget interesse for at håndtere regnvandet på egen grund," lyder det fra ledelsen i regnskabet.

Samtidig har Vandcenter Syd investeret i en ny "ambitiøs" strategi, der skal tage klimaudfordringerne seriøst og sætte en tydelig retning for Vandcenter Syd fremadrettet.

Strategien hedder "Sammen om Bæredygtig udvikling 2020-2024" og påvirker selskabets håndtering af både regn-, drikke- og spildevand.

Den skal hjælpe vandselskabet med at blive klimaneutral inden 2050, være verdens mest ressourceeffektive vandselskab inden 2030 og udelukkende levere drikkevand baseret på rent grundvand i 2050.

Regnvand fylder i investeringerne

Regnvand har været et af de helt store temaer i Vandcenter Syds investeringsplaner i 2020.

Vandselskabet har blandt andet investeret i at udvikle forbedrede løsninger ved hjælp af ny teknologi og data for at holde regnvand ude af kloakkerne og renseanlæggene.

Det sker gennem investeringer i flere anlægsprojekter, der blandt andet skal gøre noget ved udfordringerne som følge af de stadigt stigende mængder regn og spildevand fra den voksende forstad Bolbro i det vestlige Odense.

Ligesådan er der på Nordfyn gang i forberedelserne til et kloaksepareringsprojekt i landsbyerne Norup, Egense og Kappendrup.

Det fynske vandselskab har også postet penge i et større investeringsprojekt med en omfattende renovering af indløbet til Ejby Mølle renseanlæg. Det nye anlæg medfører forbedret spildevandsrensning og fjerner mere affald og sand, hvilket minimerer slid på det øvrige anlæg.

Samtidig har vandselskabet haft fokus på udfordringen med pesticider og måder at håndtere dem på. Det er blandt andet andet sket gennem et samarbejde med fire af landets største forsyninger og DTU, ligesom Vandcenter Syd også har indledt en partnerskabsaftale med Hedeselskabet om at opføre op mod 300 hektar skov over en femårig periode.

Dertil kommer det, at et større investeringsprojekt med renovering på Holmehaveværket blev færdiggjort i det forløbne år.

"Projektet har udover at forbedre arbejdsmiljømæssige forhold på vandværket været med til at forbedre drikkevandssikkerheden, idet værkets rentvandsbeholder er tætnet og bedre sikret. Dertil er der installeret UV-anlæg som en ekstra sikring mod mikrobiel forurening af drikkevandet," fremgår det af ledelsesberetningen.

Nye skatteregler giver forskydning i årsresultat

Mens der har været fremgang i investeringerne i løbet af 2020, så har det set nogenlunde stabilt ud på de andre parametre i vandselskabets regnskabsbøger.

Bruttofortjenesten har i løbet af året forholdt sig nogenlunde stabilt sammenlignet med sidste år og lander på 83 mio. kr., mens der på bundlinjen står 26 mio. kr. – et markant dyk sammenlignet med 2019’s resultat på 542 mio. kr., der dog blev hevet gevaldigt op som følge af en skattesag.

Dertil kommer andre driftsomkostninger, hvor der er en markant nedgang i meter skrottet ledninger og finansielle omkostninger, og en omlægning af lån i 2019 nu kan ses udmøntet i en positiv effekt på regnskabet.

Det resterende regnskab vidner om et år, der på mange måder har lignet de forrige.

Resultatet af primær drift ender på 49 mio. kr., hvilket er en smule under 2018's niveau, ligesom nettoomsætningen i vandselskabet, der ender på 463 mio. kr., ikke ligger langt fra nettoomsætningen fra året forinden.

Vandcenter Syd er energipositiv for andet år i streg

Vandselskab om coronanedlukning: "Virksomhedens kultur har været udfordret"

Nye skatteregler luner på kistebunden hos Vandcenter Syd

Vandselskaber vil gøre brug af data nemmere i nyt samarbejde

Vandsektoren i skarp kritik af effektiviseringsrapport: De har tabt sutten

Vandselskaber kan effektiviseres for 3,9 mia. kr.  

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også