Vandsektoren i skarp kritik af effektiviseringsrapport: De har tabt sutten

En analyse, der har fundet, at vandsektoren kan effektivisere for 3,9 mia. kr., møder heftig kritik i branchen, der blandt andet beskylder konklusionerne for at være politiske og sætter spørgsmålstegn ved beregningerne bag.
I Biofos kan direktør John Buur Christiansen ikke gennemskue de tal, der ligger til grund for Forsyningssekretariatets konklusioner. | Foto: Finn Frandsen
I Biofos kan direktør John Buur Christiansen ikke gennemskue de tal, der ligger til grund for Forsyningssekretariatets konklusioner. | Foto: Finn Frandsen
Af Emma Gelbjerg-Hansen

Vandsektoren kan godt indfri et milliardpotentiale gennem effektiviseringer, men det vil ske på bekostning af kvaliteten, innovative tiltag og den grønne omstilling.

Sådan lyder dommen fra Danmarks største spildevandsselskab, Biofos, i kølvandet på en rapport fra Forsyningssekretariatet, der har estimeret, at vandsektoren kan hente 3,9 mia. kr. over de næste ti år gennem effektiviseringer.

I Biofos har direktør John Buur Christiansen svært ved at gennemskue de tal, der ligger til grund for Forsyningssekretariatets konklusioner.

"Jeg synes, det er en uskik at få præsenteret nogle resultater på baggrund af noget, vi ikke er i stand til at vurdere ordentligt. Det betyder, at det bliver ord mod ord frem for en faktuel diskussion," siger direktøren.

John Buur Christiansen er overordnet set enig i, at vandsektoren skal effektiviseres ligesom resten af samfundet, men han fremhæver også, at der allerede er effektiviseret for godt 2,5 mia. kr. over de seneste ti år.

Det naturlige ville derfor være, at effektiviseringspotentialet i samme periode var faldet.

"Men ifølge Forsyningssekretariatets beregninger, så er potentialet kun blevet større. Hvordan kan det lade sig gøre? Det kan vi overhovedet ikke gennemskue," siger John Buur Christiansen.

Direktøren frygter, at en yderligere effektivisering vil gå ud over flere af spildevandsselskabets mere fremadskuende tiltag inden for blandt andet miljø, vandkvalitet og udvikling.

"Vi taler jo om, at vand skal være det nye vind, men hvis vi skal levere varen inden for den her udvikling, som vil understøtte både danske arbejdspladser og dansk eksport, så kræver det, at vi har nogle midler til det," siger John Buur Christiansen.

Spildevandsselskabet bruger i dag meget tid og mange kræfter på netop den slags udvikling og på samarbejder med læreanstalter og virksomheder, der kan være med til at skabe de innovative idéer, som kan markere Danmark som et foregangsland, når det gælder vandteknologi, siger direktøren.

"Men jeg kan godt blive nervøs for, at det hele skrider, hvis vi kommer til at blive spændt for en vogn, der hedder, at vi skal effektivisere så meget, som rapporten giver udtryk for," siger John Buur Christiansen.

Lønnedgang kan ikke revolutionere

Forsyningssekretariatets rapport har blandt andet fundet fem konkrete områder, hvor vandsektoren kan gøres mere effektiv.

Først og fremmest kan der findes omkring 750 mio. kr. ved en øget konsolidering i både drikke- og spildevandssektoren, ligesom analysen også peger på, at de mindst effektive vandselskaber skal indhente et efterslæb på godt 1,15 mia. kr.

Desuden skal der gøres brug af bedre, eksisterende teknologier, produktiviteten skal øges, og lønnen skal ned på et konkurrenceudsat niveau, lyder det fra Forsyningssekretariatet.

Her kan der spares milliarder i vandsektoren 

John Buur Christiansen er til en vis grad enig i nogle af konklusionerne. Blandt andet fremhæver han, at Biofos har skåret ti pct. af selskabets faktiske driftsomkostninger gennem konsolideringer, så dét forslag byder han velkommen, ligesom han også anerkender, at der generelt skal ske noget nyt for at udnytte effektiviseringspotentialet.

Men kæden hopper særligt af ved Forsyningssekretariatets konklusion på lønniveauet, siger direktøren, der ikke kan genkende konklusionen om, at vandsektoren skulle have markant højere lønninger end andre brancher.

"Jeg synes, de har tabt sutten, når de fremstiller lønnen som noget, der kan være med til at revolutionere hele vores branche og gøre os mere effektive. Det er slet ikke det, der skal til," siger John Buur Christiansen med henvisning til, at Forsyningssekretariatet mener, at der kan findes godt 50 mio. kr. i sektorens lønninger.

50 mio. kr. er et komma i det store billede, lyder det fra Biofos' direktør, der hellere så en ændring af den regulering, som vandsektoren i dag er underlagt, og som direktøren kalder for "rigid."

"Reguleringen er slet ikke fremadskuende. Den er baseret på, hvordan branchen historisk har ageret. Men vi bliver nødt til at se på, hvad vi har brug for fremadrettet, både på driften, men også på de grønne løsninger, som vi også gerne vil levere. Og så skal vi have kundernes behov langt mere i fokus," siger John Buur Christiansen.

Direktøren tror på, at en lovændring ville kunne gøre op med mange af de problematikker, som Forsyningssekretariatet har fundet i sin seneste analyse.

"Det er ikke, fordi vi skal have en åbenstående kasse, hvor pengene bare fosser ud til diverse tiltag. Men jeg tror, at mange af de ulemper ved sektoren, som rapporten beskriver, skyldes, at vi har en regulering, der er historisk drevet og ikke tænker på fremtiden," siger John Buur Christiansen.

Danva: Analysen er politisk

Også i brancheorganisationen Danva møder rapporten heftig kritik.

Her lyder kritikken blandt andet, at analysens indhold bygger på "spekulative og urealistiske forudsætninger", og at konklusionerne virker politiske.

"Flere steder i analysen er man usikker på manglende data og tilsyneladende ikke vidende om, hvordan vandselskaber agerer i virkeligheden," udtaler Carl-Emil Larsen, som er direktør i Danva, i en meddelelse.

Brancheorganisationen peger blandt andet på, at langt hovedparten af vandselskabernes nuværende anlæg holder i op mod 75 år, og da man ikke kan sænke indkøbsprisen på et anlæg, før det igen skal udskiftes, er det umuligt at indhente hele effektiviseringspotentialet over de næste ti år.

"Det betyder, at den eksisterende drift bliver presset langt hårdere, end Forsyningssekretariatet antager," siger Carl-Emil Larsen.

Direktør i Danva, Carl-Emil Larsen | Foto: Danva
Direktør i Danva, Carl-Emil Larsen | Foto: Danva

Også i Danva undrer det direktøren, at effektiviseringspotentialet er blevet større, når vandselskaberne over de sidste ti år har fundet knap 2,5 mia. kr. gennem effektiviseringer. Normen ville være, at der med tiden ville være mindre at spare af, siger direktøren.

"Vi kan bare konstatere, at hvis denne analyse fra Forsyningssekretariatet vinder gehør politisk, så kommer det blandt andet til at gå ud over den grønne omstilling, klimatilpasningen og arbejdet med at nedbringe udledningen af drivhusgasser," lyder det fra Carl-Emil Larsen.

Selvom direktøren kalder analysen for "politisk" – blandt andet på baggrund af konklusionerne om lønniveauet i sektoren, som heller ikke Danva kan genkende – så er Carl-Emil Larsen fortrøstningsfuld. Han er sikker på, at lovgiverne kan "gennemskue" den politiske dagsorden, lyder det.

Brancheorganisationen oplyser desuden, at man i den kommende tid vil anmode Forsyningssekretariatet om de bagvedliggende beregninger, forudsætninger og modeller, så der kan udarbejdes en "tilbundsgående analyse af Forsyningssekretariatets arbejde."

Vandselskaber kan effektiviseres for 3,9 mia. kr.  

Fire nye tiltag skal indfri milliardpotentiale i vandsektoren

Her kan der spares milliarder i vandsektoren

DI: Effektiviseringskrav spænder ben for klimatilpasningen 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også