CleantechWatch

Fra lovende cleantech-virksomhed til børsekskluderet: Tidligere Waturu truer med retssag

Efter en langvarig handelssuspension er Green Impact Ventures – tidligere Waturu Holding – snart endelig fortid på Nasdaq First North. En disciplinærkomite har fundet 11 overtrædelser i forhold, siden selskabet blev noteret på vækstbørsen.

Foto: Nasdaq Copenhagen / PR

Cleantech-virksomheden Green Impact Ventures smides af vækstbørsen Nasdaq First North, efter fondsbørsen i godt et halvt år har gransket selskabets ageren.

Af en afgørelse fra Nasdaqs disciplinærkomité fremgår det, at den permanente suspension, der finder sted 17. september, bygger på 11 forhold, som selskabet ifølge fondsbørsen har gjort sig skyldig i siden børsnoteringen i maj 2019 under navnet Waturu Holding.

Disciplinærkomitéen kalder i sin afgørelse sagen for "et ekstraordinært og alvorligt tilfælde", på grund af "det store antal overtrædelser og på grund af det samlede billede af selskabets overholdelse af reglerne i First North Growth Market Rulebook."

Hos green Impact Ventures erklærer bestyrelsen sig "fundamentalt uenig" med Nasdaq First Norths beslutning.

"Det er bestyrelsen opfattelse, at Nasdaqs beslutning om sletning af selskabet er en helt forkert og uforholdsmæssig hård sanktion," skriver bestyrelsen i meddelelsen.

Det er bestyrelsen opfattelse, at Nasdaqs beslutning om sletning af selskabet, er en helt forkert og uforholdsmæssig hård sanktion.

Bestyrelsen i Green Impact Venture

I samme ombæring kritiserer den vejlensiske virksomhed Nasdaq-børsen kraftigt for i decemeber at have suspenderet al handel med selskabets aktie grundet usikkerhed om regelovertrædelser på First North.

Af den grund varsler Green Impact Ventures nu en klage til Finanstilsynet, samtidig med at bestyrelsen ligeledes overvejer at stævne Nasdaq med krav om erstatning. Den hidtidige handelssuspension og den varslede permanente suspension fra børsen vil nemlig "gå ud over 2.200 uskyldige investorer", som mister mulighed for kapitalgevinster, mener Green Impact Ventures.

Der er jo ikke nogen tvivl om, at meget af det er selvforskyldt i og med, at vi er forsinket med produktionen

Toke Reedtz, adm. direktør i Green Impact Ventures

Green Impact Ventures retter i torsdagens meddelese også flere beskyldninger mod medierne, der ifølge selskabet uretmæssigt har kaldt Green Impact Ventures forretningsmodel et "lufkastel" og dermed været med til at præge Nasdaqs dom.

"Nasdaqs vurderinger af selskabets overtrædelser af reglerne har været alt for meget præget af mediernes negative omtale af selskabet," lyder det blandt fra Green Impact Ventures.

Adm. direktør Toke Reedtz har i et tidligere interview med CleantechWatch medgivet, at selskabet selv har været skyld i en stor del af den negative omtale, men i samme ombæring alle anklager om, at de vandvarmere, som virksomheden siden 2010 forgæves har forsøgt at bringe på markedet, ikke skulle leve til op til løfterne.

"Der er jo ikke nogen tvivl om, at meget af det er selvforskyldt i og med, at vi er forsinket med produktionen," sagde han i den forbindelse.

Green Impact Ventures beskylder desuden Nasdaq for ikke at kunne skelne mellem "bagatelovertrædelser", som andre First North-selskaber ellers slipper afsted med, og "alvorlige overtrædelser".

Nasdaq peger på flere overtrædelser

Men ifølge Nasdaqs disciplinærkomité holder Green Impact Ventures ageren på fondsbørsen altså ikke vand.

I en gennemgang opremser Nasdaqs disciplinærkomité en lang række overtrædelser – i alt 11 forhold - som man mener, Green Impact Ventures har gjort sig skyldig i og siden forsømt at rette op på trods af en lang række henvendelser.

"Selskabet havde både via Nasdaqs henvendelser og via selskabets rådgivere fået utallige chancer for at ændre adfærd i forhold til opfyldelse af reglerne," hedder det i resuméet.

Disciplinærkomitéen kalder i sin afgørelse sagen for "et ekstraordinært og alvorligt tilfælde", på grund af "det store antal overtrædelser og på grund af det samlede billede af selskabets overholdelse af reglerne i First North Growth Market Rulebook."

Blandt andet har Green Impact Ventures ad flere omgange tilbage i 2019 offentliggjort såkaldt "ikke-regulatorisk information" gennem en række af sine selskabsmeddelelser.

Ifølge fondsbørsen brød Green Impact Ventures med Nasdaqs egne retningslinjer og Markedsmisbrugsforordningen om, at "offentliggørelsen af intern viden ikke må ske i kombination med markedsføring af udsteders aktiviteter." Intern viden må ikke fremgå af selskabsmeddelelser, da "det indebærer risiko for vildledning af markedet, der kan hindre markedets ordentlige funktion," skriver Nasdaq blandt andet i afgørelsen.

Derfor skal denne type kommunikation ske via andre kanaler end selskabsmeddelelser, "som fx investornyheder eller pressemeddelelser."

Nasdaqs disciplinærkomité har ikke gennemgået samtlige selskabsmeddelelser i perioden, men har kendskab til fire meddelelser, og det "blev vurderet til at være tilstrækkelige til at konkludere, at der var sket en overtrædelse".

Nasdaq noterer sig også, at Green Impact Ventures i forbindelse med børsnoteringen af datterselskabet Waturu i 2019 til en værdiansættelse på mindst 250 mio. kr., oplyste markedet, at der allerede var gennemført en kapitalrejsning til en lavere værdiansættelse, men "at samme investor også havde givet tilsagn om en investering på baggrund af den højere værdisætning."

Nasdaqs disciplinærkomité mener, at selskabsmeddelelserne i forbindelse med børsnoteringen ”burde have indeholdt oplysninger om forudsætninger, usikkerhedsmomenter og de forhold der eventuelt ville kunne medføre, at planerne om optagelse til handel enten ikke kunne gennemføres eller ikke kunne gennemføres inden for den angivne tidsramme,” står der i afgørelsen.

Dertil burde der være "oplyst yderligere om forudsætningerne for værdiansættelsen, usikkerhedsmomenter og herunder hvilke forhold der ville kunne medføre en højere eller lavere værdiansættelse," skriver Nasdaq.

Dertil havde selskabet blandt andet ikke oplyst Nasdaq om tvangsopløsningen af et datterselskab tilbage i januar 2021, ligesom selskabet var forsinket med sin offentliggørelse af årsrapporten for 2021.

Disciplinærkomitéen ser samlet set "med stor alvor på, at markedet havde været misinformeret i en længere periode", står der i afgørelsen, hvor ledelsen også beskyldes for ikke at have vist "de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at lede et selskab optaget til handel og overholde kravene i den forbindelse".

Hentede tocifret millionbeløb på børsen

Green Impact Ventures børsrejse startede ellers lovende under navnet Waturu Holding med produkter, der af selskabet selv blev betegnet som "bæredygtig og intelligent" vandteknologi.

Vandvarmene kunne ifølge slekabet opvarme, behandle og desinficere vand og samtidig spare energi.

I maj 2019 blev Waturu Holding børsnoteret på Nasdaq First North Growth Market, hvor man hentede 17,75 mio. kr., der for alvor skulle sætte skub i kommercialiseringen af produktet.

Aktiekursen tordnede også hurtigt frem til over det tredobbelte i december samme år, hvor firmaet kunne fejre en milepæl med en børsværdi på 1 mia. kr. Og en stigende efterspørgsel fra både ind- og udland fik Waturu til at undersøge muligheden for at rykke på hovedmarkedet i Nasdaq, lød det dengang fra selskabet.

Men det blev aldrig til noget med hovedmarkedet. Og siden har den vejlensiske virksomhed i den grad været i modvind.

Bag rutsjebaneturen gemmer sig gentagne forsinkelser af firmaets vandvarmerprodukt, kritik af selskabets kommunikation, en bortvist finanschef, en voldgiftssag, udskudte noteringer af spinoff-selskaber og tvivl om den bagvedliggende teknologis reelle formåen.

Erhvervsmediet Finans kunne ligeledes berette, at Waturu blev undersøgt af Finanstilsynet for markedsmanipulation, hvilket dog endnu ikke er blevet bekræftet officielt.

I december 2020 kulminerede de mange møgsager med, at Nasdaq indledte en undersøgelse af, om Waturu Holding overholdte reglerne på First North Growth Market.

Granskningen af Waturu Holding kom i kølvandet på en stormombrust opsigelse fra revisionsvirksomheden Beierholm, og kort tid efter valgte Nasdaq-børsen at suspendere al handel med Waturu-aktien.

En intern korrespondance mellem Erhvervsstyrelsen og Nasdaq viser imidlertid, som CleantechWatch har fået aktindsigt i, at der ikke alene var tale om en granskning af Waturu Holding, men faktisk den samlede Waturu-koncern.

Af dokumenterne fremgår det, at den københavnske fondsbørs i slutningen af 2020 bad om indblik i "dokumenter/ informationer" i samtlige selskaber i koncernstrukturen, der alle har adm. Toke Reedtz i spidsen for direktionen.

"Vi er særligt interesseret i den redegørelse, revisor har indsendt til styrelsen med sin begrundelse for at fratræde hvervet," lyder det fra Nasdaqs Regulatory Compliance specialister i en mail.

Det hindrede dog ikke Green Impact Ventures, der officielt skiftede navn fra Waturu Holding i foråret, fra at drømme om at børsnotere et joint venture i Pakistan.

Af en børsmeddelelse i juni fremgik det, at datterselskabet Waturu Aps har indgået en hensigtserklæring med et unavngivet dansk selskab. Et fremtidigt joint venture-selskab skal være ansvarlig for produktion og salg af Waturu-produkter, lød det.

CleantechWatch arbejder på en kommentar fra adm. direktør Toke Reedtz.

Finanstilsynet oplyser, at man hverken kan be- eller afkræfte, om tilsynet har modtaget en klage fra Green Impact Ventures, der står til at blive slettet fra børsen 17. september.

Tidligere Waturu Holding tvinges af børsen

Yderligere Waturu-selskaber granskes af fondsbørs efter revisorexit 

Waturu vil børsnotere et joint venture i Pakistan

Waturu vil skyde millioner i selskabet for at ophæve handelssuspendering 

Mere fra CleantechWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Job