CleantechWatch

Teknikalitet trækker tæppet væk under tilskud til dansk cleantech-opfindelse

Et afslag fra Energistyrelsen på et tilskud til energibesparende anlæg er blevet en klods om benet for virksomheden Solarventi, der har udviklet et luft- og solvarmeanlæg, der kan spare store mængder energi, men ikke kan få tilskud på grund af EU's vejledninger.

Foto: Solarventi/PR

Opfinder og virksomhedsejer Hans Jørgen Christensen mener selv, at han med et såkaldt luft- og solvarmeanlæg har opfundet en energieffektiv løsning, der kan spare potentielle kunder for store mængder energi, der ellers ville være brugt på opvarmning af bygninger.

Men Energistyrelsen har givet afslag på en ansøgning om tilskud fra Erhvervspuljen til energibesparende anlæg, som Hans Jørgensen Christensens virksomhed Solarventi, der producerer anlægget, sendte afsted sidste år.

Styrelsen har nemlig på baggrund af vejledninger fra EU karakteriseret anlægget som energiproducerende og yder derfor ikke tilskud – og det kan vise sig at blive en hæmsko for virksomheden, lyder det fra Solarventi.

"Det her afslag gør vores vej til markedet mere besværlig. Det er ikke, fordi tilskuddet er 100 pct. afgørende for vores forretning, men det vil gøre det langt nemmere at sælge vores anlæg," siger Hans Jørgen Christensen, der både er opfinderen bag anlægget og ejer og direktør i Solarventi, til CleantechWatch.

Anlægget har ifølge Solarventi sparet en kunde for i alt 160.000 kWh på ti måneder, som kunden ellers normalt ville have brugt på at varme sin lagerhal op med. Kunden har i stedet kunne slukke helt for den konventionelle varme, og samtidig har Solarventis anlæg sørget for, at der ikke blev fugtigt i hallen, som ellers normalt er tilfældet, hvis man skruer ned eller slukker for varmen.

Vi var slet ikke forberedte på at få afslag fra Energistyrelsen.

Hans Jørgen Christensen, ejer af Solarventi

Det var på den pågældende kundes vegne, at Solarventi sidste år sendte en tilskudsansøgning til Energistyrelsen afsted med en stærk formodning om, at virksomhedens anlæg sagtens ville kunne få et energibesparende tilskud.

"Vi var slet ikke forberedte på at få afslag fra Energistyrelsen," siger Hans Jørgen Christensen og tilføjer:

"Vi ved jo godt, at styrelsen ikke er overbefolkede af ingeniører, men at der typisk sidder jurister derinde, der selvfølgelig lægger mest vægt på juraens tekster og ikke så meget teknologien. I teksterne står der, at hvis der er tale om et energiproducerende anlæg, så kan man ikke få tilskud."

Han fremhæver blandt andet vindmøller, solceller og solvarme som eksempler på energiproducerende anlæg – og derfor vil en jurist ifølge Hans Jørgen Christensen "selvfølgelig forstå det som, at hvis man tilfører varme til en bygning fra solen, så kan man ikke få tilskud."

"Men det er jo ikke det, vi gør – vi tilfører nærmere tørhed – og deri ligger forskellen altså i opfattelsen af vores teknologi," siger Hans Jørgen Christensen.

Styrelse: EU-vejledning står bag afgørelse

I Energistyrelsen er det netop juraens tekster og EU's regler, der bliver peget på i afvisningen af støtten til Solarventis anlæg.

Styrelsen har på grund af den igangværende vinterferie ikke haft mulighed for at stille op til interview til denne artikel, men kontorchef i styrelsen, Mads Krogh, udtaler i en skriftlig kommentar til CleantechWatch:

"Erhvervspuljen er en ny tilskudsordning, som skal fremme energieffektiviseringer i erhverslivet. Der er tale om statsstøtte, og vi skal overholde EU's regler. Vi har lagt EU's vejledning på området til grund for vores design af puljen."

Vejledningen er ifølge Energistyrelsen "ret tydelig" omkring, at solenergi – herunder den termiske – i denne sammenhæng ikke kan tælles med som energieffektiviseringer.

"Derfor kan vi ikke yde tilskud i det konkrete projekt," skriver Mads Krogh.

Afventer stadig klagesvar

Solarventis anlæg er i al sin enkelthed konstrueret som en almindelig solfanger til vand, men indfanger i stedet luft, der omdannes til varme, som blæses ind i en bygning. På sin vej gennem bygningen suger den varme luft fugt til sig, inden den fugtige luft ventileres ud af bygningen igen.

"I løbet af nogle uger eller måneder er hallen tørret så meget ned, at der ikke opstår fugt i tilfælde af, at man slukker for den konventionelle varme, og det betyder altså, at kunden kan skrue ned eller helt slukke for varmen i bygningen og på den måde spare rigtig meget energi," siger Hans Jørgen Christensen.

(...) vi får sværere ved at overtale kunderne og sværere ved at forklare, hvorfor vi er energibesparende, men samtidig ikke kan få tilskud, fordi Energistyrelsen ikke er enig.

Hans Jørgen Christensen, ejer af Solarventi

Anlægget opbevarer altså tørheden i bygningen i stedet for at opbevare varme, hvilket ifølge Hans Jørgensen Christensen er "langt bedre og mere effektivt" end at opbevare varme, som hurtigt forsvinder igen.

"Men Energistyrelsen mener altså, at vi producerer energi, selvom vi slet ikke afsætter nogen energi i for eksempel en lagerhal. Vi bruger den hele til at tørre fugten ud med," siger direktøren.

Hans Jørgen Christensen sendte den 17. november sidste år en klage afsted til Energistyrelsen over styrelsens afgørelse på virksomhedens tilskudsansøgning. Den mangler Solarventi stadig at få svar på, fortæller direktøren.

Til spørgsmålet om det manglende svar på klagen skriver Mads Krogh, at styrelsen i forbindelse med åbningen af puljen har fået "rigtig mange principielle spørgsmål til afklaring," og at det har givet længere svartider i flere sager.

"Jeg vil i den forbindelse gerne beklage over for Solarventi, at det ikke har hørt noget fra os noget før," skriver kontorchefen i en kommentar.

Afgørelse spænder ben for salget

Manglende svar eller ej, så kalder Hans Jørgen Christensen det stadig "absurd", at Energistyrelsen for eksempel opfatter varmepumper som værende energibesparende og dermed tilskudsgivende, men ikke kan se de samme kvaliteter i omdannelsen af solvarme til brugbar tørhed, der "typisk er sparer fire til fem gange mere energi end den gratis solvarme, vi sender ind i bygningen."

Styrelsens afgørelse gør det lige nu sværere at afsætte produktet hos potentielle kunder, der ifølge direktøren alle spørger ind til, om der er tilskud at hente til virksomhedens anlæg.

"Og der må jeg jo sige til dem, at vi ligger og slås lidt med Energistyrelsen.  Det bliver man jo naturligvis mistænksom ved – for kunden kan det jo lyde, som om der så slet ikke er nogen energibesparelser at hente med anlægget, når nu Energistyrelsen ikke kan se det," siger direktøren.

For udover at være et økonomisk tilskud til kunderne, så fungerer tilskuddet også som en "rygstøtte" fra styrelsen og en ekstra sikkerhed om, at anlægget altså er energibesparende, lyder det fra Hans Jørgen Christensen.

Samtidig synes han, at Energistyrelsen er med til at spænde ben for et grønt tiltag.

"Det er jo rigtig ærgerligt. Vi har en ekstremt bæredygtig løsning, og et tilskud vil jo være med til at gøre den mere udbredt. Hvis vi ønsker at nå vores klimamål, handler det jo om at sætte alle instanser ind," siger Hans Jørgen Christensen.

Hvad kommer det til at betyde, hvis I ikke får medhold i klagen?

"Jamen det vil betyde, at vi får sværere ved at overtale kunderne og sværere ved at forklare, hvorfor vi er energibesparende, men samtidig ikke kan få tilskud, fordi Energistyrelsen ikke er enig. Så et manglende tilskud vil være en hæmsko for os," siger direktøren.

Energistyrelsens grønne erhvervspulje er under to tredjedele tømt

Energistyrelsen håber på flere SMV-ansøgere til Erhvervspuljens kommende tilskudsrunde 

Bosch: Ny støtteordning bremser salget af varmepumper

Regeringen lancerer tilskudsordning til leverandører af varmepumper

Milliardstøtte skal sikre flere investeringer i energibesparelser hos danske virksomheder 

Mere fra CleantechWatch

Her er ugens bedste historier på CleantechWatch

Frasalg af aktier som følge af en høj arveafgift, et forslag til en ny emballagelov fra EU og flere vandfolk til rådgivningsbranchen er blandt andet nogle af de ting, der har været på tapetet i ugens løb.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

CleantechWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs