CleantechWatch

Debat: Lad markedskræfterne råde i opvarmning

Frie markedskræfter bør være grundlaget for danskernes valg af opvarmning. Fjernvarmen har stadig sin store berettigelse i tæt befolkede områder, skriver underdirektør Simon O. Rasmussen, Tekniq Arbejdsgiverne, i et debatindlæg.

Foto: Tekniq Arbejdsgiverne / PR

Ifølge Konkurrencerådet er monopolstyringen for stærk bl.a. på det danske fjernvarmemarked. Det slog rådets formand, Christian Schultz, for nylig fast ifølge EnergiWatch den 17. august.

Og "naturlige" monopoler er da heller ikke en ønskværdig løsning. Hverken når det gælder om at sikre kunderne den mest konkurrencedygtige opvarmningsløsning eller om at styrke den grønne omstilling.

Vi anerkender, at fjernvarme er en god løsning i tætbefolkede områder. Men fjernvarme er ikke svaret for husholdninger og virksomheder, hvor andre forsyningsformer kan levere varmen billigere eller grønnere.

Vi er godt på vej ind i en virkelighed, hvor mange nye, energivenlige og billige opvarmningsteknologier vil skærpe konkurrencen om varmekunderne.

Simon O. Rasmussen, Tekniq Arbejdsgiverne.

Derfor bør forbrugerne heller ikke holdes fast på fjernvarme i områder, hvor det er for dyrt, og hvor der ikke er umiddelbar udsigt til effektiviseringer, som vil bringe prisen ned på et konkurrencedygtigt niveau i forhold til andre opvarmningsløsninger, eksempelvis varmepumper.

Rune Moesgard, afdelingschef i Dansk Fjernvarme, anfører i en anden artikel, at fjernvarmen er konkurrencedygtig, men at priser naturligt nok varierer efter lokale forskelle i befolkningstæthed og geografi. Det er rigtigt, men det understreger jo blot behovet for kundernes frie valg. Og overalt, hvor fjernvarmen er konkurrencedygtig, behøver han ikke frygte kunders valgfrihed. Heller ikke i en situation, hvor der reguleres efter benchmarking og indtægtsrammer.

Vi er godt på vej ind i en virkelighed, hvor mange nye, energivenlige og billige opvarmningsteknologier vil skærpe konkurrencen om varmekunderne.

Se mod Sverige

Men det behøver ikke at være dårligt nyt for fjernvarmen. Konkurrence er det mest effektive våben, vi har til at drive omkostninger ned og effektiviteten op til gavn for forbrugerne – og på sigt også for leverandørerne. Derfor er der grund til at udvikle fjernvarmen hen imod mindre regulering og større frihed for slutbrugerne.

Og hvis vi vil have inspiration til, hvordan det kan gøres, behøver vi kun at vende blikket mod vort broderfolk på den anden side af Øresund.

Den svenske fjernvarmesektor har allerede bevæget sig mod større liberalisering, og har sat gang i en hastig udvikling henimod større konkurrencekraft.

I Energistyrelsens Konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren fra 2017 sammenlignede man fjernvarmepriser i Danmark og Sverige for årene 2013 og 2014. Det viste sig, at der er markant mindre prisspredning i Sverige, og at priserne for slutbrugere er lavere end i Danmark.

Herudover viser data, at der siden liberaliseringen af den svenske fjernvarmesektor er sket betydelige merinvesteringer, og at fjernvarme er både mere udbredt og mere ”grøn” i Sverige end i Danmark.

Effektivisering i fjernvarmen

Netop kombinationen af sund økonomi og grøn tankegang er vel også det, vi bør stræbe efter her i landet. Der er med klimaaftalen fra juni taget skridt i retning af, at fjernvarmen i Danmark skal blive grønnere. Blandt andet er der fjernet en række produktionsbindinger for fjernvarmen, og overskudsvarme skal fylde mere i fremtidens fjernvarme. Det er positivt.

Men fjernvarmen skal blandt andet også forholde sig til den stadigt stigende tvivl om bæredygtigheden i det biobrændsel, der driver hovedparten af fjernvarmesektoren. Et krav om omlægning heri vil kræve massive investeringer og vil sammen med fjernelsen af kraftvarmekravet og tab af grundbeløbsstøtte blot øge omkostningerne på fjernvarmen – omkostninger, som jo i sidste ende skal betales af forbrugerne.

Netop i den situation er det vigtigt, at fjernvarmen åbner for effektiviseringer, så forbrugere ikke stavnsbindes til dyre løsninger men har fri mulighed til at finde egne veje til grøn og billigere opvarmning.

Fjernvarmen i hård politisk kamp mod massive besparelser

Konkurrencerådet: Krav til forsyningsmonopoler bør skærpes

Installatørerne fik ikke plads i Klimarådets Dialogforum 

Mere fra CleantechWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs