Snifferdroner skal opsnappe klimagasser fra danske deponier og utætte biogasanlæg

Med MUDP-midler i ryggen sender Explicit nu snifferdroner ind i kampen mod udledningen af klimagasser fra alt fra biogasanlæg til deponier. Explicit fanger allerede svovlsyndere i danske farvande og satser i fremtiden på tilsvarende tilsynsopgaver til lands.
Foto: Explicit/PR
Foto: Explicit/PR

Droner bliver nu sat ind i kampen mod udledningen af klimagasser fra spildevandsanlæg, deponier og biogasanlæg.

I flere år har danske Explicit patruljeret de danske farvande med helikoptere og snifferdroner og sikret, at forbipasserende skibe overholder de strenge lovkrav om udledningen af svovlpartikler. Nu er den unge virksomhed klar til at flyve teknologien ind på landjorden.

Med MUDP-millioner i ryggen har Explicit, i første omgang i samarbejde med DTU Miljø, sat sig for at udvikle nye målemetoder til at opsnappe den kraftfulde drivhusgas metan fra både affaldsdeponier og biogasanlæg ved hjælp af drone- og sensorteknologi.

"Vi har sindssygt mange kilder til udledning af klimagasser, hvor man i dag opererer med meget store usikkerheder om, hvor meget der egentligt kommer ud – fra affaldsdeponier til rensningsanlæg og biogasanlæg er det ofte et skrivebordsarbejde med regneark og antagelser om udledningen frem for faktiske målinger, fordi de er meget dyre. Det håber vi at ændre på," forklarer Explicits driftschef, Bettina Knudsen.

Viden er nøglen

At overvåge og kortlægge udledningen af klimagasser fra eksempelvis biogasanlæg og affaldsdeponier, hvor terrænet ofte gør det dyrt og bøvlet, løser i sagens natur ikke de problemer, udledningen skaber. Men betydningen af viden om problemets omfang kan ifølge Explicit-medejeren ikke betones nok, når de bedste værktøjer i den grønne omstilling skal findes frem.

"Uden viden om udledningernes omfang ved man simpelthen ikke, hvad man kaster sine penge efter, når man forsøger at reducere klimabelastningen, så det er helt afgørende," siger Bettina Knudsen og tilføjer:

"Det er virkeligheden det, der er det største formål for os: At sikre god og omkostningseffektiv data, så vi satser vores penge i omstillingen rigtigt."

Explicit-medejeren ser i den sammenhæng flyvende robotter udstyret med supersensorer som nøglen, der kan åbne op for de i dag ofte svært tilgængelige, omkostningsfulde og usikre data om de mere diffuse udledninger fra blandt andet biogasanlæg.

At der er behov for data om den slags udledninger, er ikke grebet ud af den blå luft.

Tager man biogasbranchen, der er kørt i stilling som en af de helt store leverandører af grøn energi i Danmark i fremtiden, som eksempel, har målinger på en håndfuld anlæg vist, at op til flere procent af den producerede metan forsvinder op i den blå luft på grund af utætheder. Fordi metan er en omkring 25 gange kraftigere drivhusgas end CO2, er det noget, som koster dyrt på klimakontoen.

Ifølge en rapport fra Energistyrelsen reduceres klimaeffekten fra at gøre brug af biogas reelt med en tredjedel, hvis bare omkring 4 pct. af den producerede metan bliver udledt gennem lækager. Her ser Explicit sin drone- og sensorteknologis store berettigelse:

"Kigger du på biogas er der i dag initiativer, hvor man meget gerne vil lave tilsyn og har talt om forskellige modeller – men her er spørgsmålet jo, om man overhovedet kan komme med en metode, som med rimelighed kan betales og bruges af industrien til at føre tilsyn med de klimaforbedrende tiltag, der bliver lavet. Det er her, vi håber at komme ind i billedet," forklarer Bettina Knudsen.

Går i markedet i år

Explicit har allerede flere års erfaring med lignende tilsynsopgaver til søs og er sådan set et barn af et MUDP-projekt fra 2014 omkring overvågning af svovlindholdet i røgen fra skorstenene på de skibe, der sejler gennem danske farvande.

Tilsynsopgaven er siden da blevet udvidet i en dansk kontekst, ligesom Explicit i dag overvåger svovlsyndere i hele Europa for den europæiske maritime sikkerhedsstyrelse, EMSA. Håbet er nu, at Explicit i fremtiden kan lande en lignende tilsynsopgave på blandt andet biogasområdet og for affaldsdeponier:

"Vores håb er selvfølgelig at få både myndigheder og industrien med i en følgegruppe, så de kan lære, hvad man kan med snifferdronerne," siger Bettina Knudsen og fortsætter:

"Når vi går ind i det nu, er det, fordi vi kan se, at der ser ud til at kunne komme noget regulering på de her områder, for eksempel på biogas. Det var det samme med svovl inden for skibsfarten, hvor det først var, da vi så reglerne var på vej, at vi gik ind i det – vi lader os lede af behovet for grønne data, kan man sige."

På biogasanlæggene er opgaven for dronerne i første omgang at finde ud af, hvor meget metan der kommer fra et anlæg, inden man kigger på, hvor lægkagen kommer fra. Særligt her er droneteknologien ifølge Explicit noget mere effektiv end de metoder, man i dag bruger til at kvantificere udledningen.

"Hvis vi kan måle, hvor meget klimagas der kommer fra et anlæg, så kan vi også udpege de anlæg, som har særlige problemer, og hermed hjælpe til at fokusere reduktionsindsatsen på de steder, hvor gevinsten er størst – først. Det kan betyde meget i det samlede klimaregnskab," vurderer Bettina Knudsen.

For Explicit og samarbejdspartneren i MUDP-projektet, DTU Miljø, er første skridt nu at udvikle målemetoderne, men herfra går der ikke længe, inden it-virksomheden vil kunne sælge overvågning af klimagasudledning som en service på landjorden, vurderer selskabets driftschef:

"Hvis det går godt kan vi i udgangen af det her år stå med et beviseligt koncept for, hvordan man kan lave det her fremadrettet – så kan der selvfølgelig være detaljer, der skal overvejes fra industri til industrier, men vi vil kunne begynde at lave de her målinger," siger Bettina Knudsen.

Mens Explicit "alle dage har været en lidt mærkelig startup", som Bettina Knudsen formulerer det med henvisning til, at selskabet fra start har haft sorte tal på bundlinjen, er medejeren heller ikke i tvivl om, at det nye MUDP-projektet kan blive startskuddet til vækst i nye højder for den unge, danske virksomhed:

"Vi står nu lige på kanten af, at det tager rigtigt fart. Er markedet stort? Ja, det er det – formentlig endnu større end det maritime. Problemerne på land er jo enorme, og det er jo ikke kun herhjemme. Vi har for eksempel knap 180 biogasanlæg i Danmark, men der er 10.000 Tyskland. Og det er bare, hvis man rykker et skridt sydpå."

Explicit og DTU Miljø har fået lige over 1,5 mio. kr. i MUDP-støtte til projektet, som har et samlet budget på ca. 2,5 mio. kr.

Danske renseanlæg forurener mere end forventet 

Færre skibe overtrådte svovlkrav i dansk farvand sidste år

Nyt stof mod metanudledning fra køer har "enormt" potentiale globalt

Brancheforeninger er tilfreds med bred klimalov: Nu skal arbejdstøjet på 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også