Danske virksomheder prioriterer de grønne verdensmål

Det går fremad for dansk erhvervsliv på de miljø- og klimamæssige parametre i FN's verdensmål, viser årlig opgørelse fra Danmarks Statistik. 
Foto: Aalborg Portland/PR
Foto: Aalborg Portland/PR

De danske virksomheder udleder generelt færre drivhusgasser og er blevet mere energieffektive i løbet af det seneste årti.

Det viser Danmarks Statistiks årlige opgørelse over danske virksomheders bidrag til FN's verdensmål, 'Erhvervslivet og verdensmålene 2020', der udkom torsdag.

Her viser dansk erhvervsliv over en bred karm fremskridt blandt de verdensmål, der har med klima og miljø at gøre. 

Udledningen af drivhusgasser fra erhvervslivet – eksklusiv den fra afbrænding af biomasse vel at mærke – er siden 2010 gået ned, både absolut (med 4 pct.) og også målt i forhold til værditilvæksten (med 22 pct.). Omlægning i energiforsyningen til andre brændsler end fossile er en vigtig del af forklaringen, står der i rapporten.

I samme periode har erhvervslivet, inklusiv den betydelige internationale transport, samlet øget energiforbruget med 1 pct., mens energiforbruget set i forhold til værditilvæksten er faldet med 18 pct., hvilket altså udtrykker en mere effektiv anvendelse. Transportbranchen, som står for hovedparten af erhvervslivets energiforbrug, viser et fald på 8 pct.

Inden for vandområdet er erhvervslivets forbrug af indvundet vand samlet set stabilt, men dog stærkt varierende hos den størst forbrugende sektor, landbruget, hvor behovet varierer med vejrmæssige og klimatiske forhold. I byerhvervene er der en udvikling med nedgang i forbruget målt i forhold til både værditilvækst og beskæftigelse.

Endelig viser tallene for affald en udvikling i retning af mere genanvendelse af erhvervsaffald og lavere affaldsmængder i forhold til produktionen. Mange affaldstyper og særlige forhold på brancheniveau gør det vanskeligt at drage sikre konklusioner. For eksempel er der øgede affaldsmængder fra landbruget, men årsagen hertil er, at mere husdyrgødning transporteres til anvendelse i biogasanlæg, fremgår det af rapporten.

Kinas ambitiøse plan kan betyde stor gevinst til danske virksomheder 

FN og Storbritannien indkalder til klimamøde 

EU-Parlamentsudvalg kræver 60 procent CO2-reduktion i 2030 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også