CleantechWatch

Energistyrelsen: En del af Danmarks grønne energi kan være klimaskadelig

En ny rapport fra Energistyrelsen sår tvivl om, hvorvidt Danmarks store forbrug af biomasse er klimaneutralt.

Klimaminister Dan Jørgensen vil gøre biomasse bæredygtigt i fremtiden. | Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Eksperter har frygtet det i årevis: At en del af den biomasse, som Danmark importerer og brænder af, ikke er CO2-neutral, sådan som det ellers regnes for i det danske klimaregnskab.

Nu viser en rapport lavet af Energistyrelsen for Klima- og Energiministeriet, at problemet er reelt: Biomassen, der ellers officielt opgøres som Danmarks største grønne energikilde, er nok ikke så grøn som hidtil antaget.

Det skriver Information.

Det uvildige ekspertorgan Klimarådet, som rådgiver regeringen, har flere gange advaret om, at den danske biomasse kan være sortere, end vi tror. Hidtil har det ikke kunnet slås fast med sikkerhed, men formand Peter Møllgaard er ikke længere i tvivl:

"Vores frygt for, at en stor del af den biomasse, vi bruger, ikke er klimabæredygtig, er blevet bekræftet. Det er et stort problem for Danmarks grønne omstilling," siger professor Peter Møllgaard, til daglig dekan ved Maastricht University School of Business and Economics, til Information.

Han vurderer, at det nu både bliver "vanskeligere og dyrere" for Danmark at leve op til klimamålene, fordi det danske CO2-regnskab har set pænere ud, end det i virkeligheden er.

"Det er et voldsomt problem. Man kan sige, at vi har pyntet os med lånte fjer. Og det sætter os selvfølgelig tilbage i omstillingen," siger Peter Møllgaard.

Som en del af regeringens klimaudspil, der kommer onsdag, er klimaminister Dan Jørgensen (S) nu klar med et indgreb på området. På baggrund af en række kriterier vil han indføre lovkrav, der skal sikre bæredygtighed på området.

Umiddelbart er Danmark ellers et mønsterland, når det kommer til at omstille fra fossile til vedvarende energikilder. Mere end en tredjedel af vores energiforbrug dækkes af vedvarende energi. Det skyldes dog i meget høj grad afbrænding af biomasse som træpiller og flis, snarere end det skyldes sol- og vindenergi.

Fast biomasse – såsom træpiller, flis og brænde – udgjorde i 2018 64 procent af Danmarks samlede mængde vedvarende energi, viser Energistyrelsens rapport, som analyserer Danmarks brug af træbiomasse.
Det pynter på det danske klimaregnskab, fordi udledningen af CO2 fra afbrænding af biomasse siden 1990’erne er blevet regnet som nul ifølge internationale regler. Det har man gjort ud fra en betragtning om, at træer vokser op igen og dermed absorberer CO2 fra atmosfæren.

Men som også FN’s Klimapanel har påpeget, er det ikke nødvendigvis grønt at fyre biomasse af for at få energi.

"Det kan konkluderes, at selv om forbruget af biomasse i energisektoren i henhold til internationale regler regnes som nuludledning i Danmark, kan der være risiko for at biomasseforbruget fører til udledninger globalt," hedder det i Energistyrelsens rapport.

Rapporten indeholder ikke en præcis opgørelse af biomassens klimaregnskab. Ej heller fremgår det, hvor stor en andel Danmarks afbrænding af biomasse, der i så fald ikke er CO2-neutral. Men det skyldes mangel på data:

"Der findes ikke i dag et tilgængeligt datagrundlag for at beregne den samlede reelle klimaeffekt af anvendelsen af biomasse til el og varme i Danmark," hedder det i rapporten.

Klimaminister Dan Jørgensen er ikke i tvivl om, at Danmark har "et problem".

"Det er for unuanceret sige at biomasse er værre end kul. Ligesom det er for unuanceret at sige, at biomasse bare er 100 procent vedvarende," siger ministeren til Information.

"Al saglighed og forskning på området viser os, at det er faktuelt forkert bare at se på fast biomasse som værende bæredygtigt pr. definition. Det er derfor, vi nu indfører nogle kriterier, så vi sikrer, at det bliver bæredygtigt fremover," siger han.

Over halvdelen af den træbiomasse, der anvendes i Danmark, importeres fra udlandet. Heraf kommer omkring en fjerdedel fra Rusland og USA. Lande, hvorfra der ifølge rapporten kan rejses alvorlig tvivl om biomassens bæredygtighed.

"Der er store dele af den biomasse, vi får fra udlandet, herunder specielt USA og Rusland, hvor vi nu har god grund til at sige, at den ikke er bæredygtig. Det er nye oplysninger. Når vi ser den her rapport, er det nu sandsynliggjort, at der er store dele af vores biomasse, som ikke er klimabæredygtigt. Nu går vi fra at have en begrundet mistanke til at være ret overbeviste om, at det er sådan, det er," siger Peter Møllgaard.

Mere fra CleantechWatch

Læs også

Seneste nyt

CleantechWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs