CleantechWatch

Ny Remondis-chef vil ind på markedet for affaldsbehandling

Efter et rekordunderskud for den danske renovatør går vejen til en sort bundlinje gennem fokus på erhvervsaffald, digitalisering og et muligt indtog på markedet for affaldsbehandling, lyder det fra den nye adm. direktør.

"Vi vil gerne ud og være en del af behandlingen og sorteringen af affald fremover," siger adm. direktør Søren Eriksen. Foto: Remondis/PR

I dag er Remondis' danske forretning hovedsageligt en indsamlings- og transportvirksomhed, der kun har meget begrænset kapacitet inden for sortering og behandling af affald.

Men det kan meget vel ændre sig i fremtiden, fortæller Søren Eriksen, der tirsdag overtog posten som adm. direktør, til CleantechWatch.

"Vi vil gerne ud og være en del af behandlingen og sorteringen af affald fremover. Både madaffald, men det kunne også være sortering af plastik og andre fraktioner, som der bliver mere og mere brug for med den nye affaldsbekendtgørelse," siger Søren Eriksen.

Du kan godt regne med at vi skal etablere anlæg, men vi ved ikke præcist hvilke endnu.

Søren Eriksen, adm. direktør, Remondis

Ifølge direktøren er det et ønske fra det tyske moderselskab Remondis SE & Co. KG, at den danske forretning udvikler sig og vinder markedsandele inden for affaldsbehandlingen. I alt driver Remondis mere end 800 sorterings- og genvindingsanlæg i 30 forskellige lande og er en af verdens største aktører inden for affaldsbehandling.

Går I med konkrete planer om at etablere nye behandlingsanlæg i Danmark?

"Du kan godt regne med at vi skal etablere anlæg, men vi ved ikke præcist hvilke endnu. Vi skal have bedre oversigt over, hvad konsekvenserne af den nye affaldsaftale bliver," siger Søren Eriksen, der om ikke andet kalder det en "stor mulighed", at Affaldsaftalen dikterer, at husholdningsaffaldet i fremtiden skal håndteres af private.

"Det gør det langt mere realistisk for os at etablere anlæg, end før Affaldsaftalen kom, for der er langt større sikkerhed for, at der kommer nogle mængder af affald at håndtere," siger han.

Sorte tal i 2022

Søren Eriksen overtog posten, da Karsten Linderskov stoppede som topchef for renovationsvirksomheden tirsdag og dermed satte et punktum for karrieren efter årtier i branchen.

Den nye direktør blev hentet ind til koncernen i efteråret sidste år og har siden arbejdet tæt sammen med den afgåede direktør om at få gjort forretningen mere profitabel. Og det er der brug for.

Torsdag præsenterede Remondis forventeligt et med egne ord "historisk dårligt" årsregnskab med knap 100 mio. kr. i underskud på bundlinjen. Dermed kunne renovatøren føje 2019 til en stribe af regnskabsår med tocifrede millionunderskud.

Under navnet M. Larsen Vognmandsfirma endte 2016 og 2017 med et minus på henholdsvis 12 og 17 mio. kr., og da Remondis overtog selskabet i 2018, blev det til et tab på 44,5 mio. kr.

Vi kan mærke, at der er større og større efterspørgsel hos virksomhederne efter at kunne genanvende korrekt, at kunne se resultatet af deres indsats

Søren Eriksen, adm. direktør, Remondis

"Det er både et udtryk for en drift, der giver underskud, men også at vi har opsagt nogle aktiviteter og i den forbindelse taget nogle tab," siger Søren Eriksen med henvisning til en række kommunale kontrakter, som renovatøren – til stor utilfredshed i visse kommuner – opsagde sidste år.

"Dertil kommer også, at vi kan se nogle fremtidige tab som følge af nogle tabsgivende kontrakter, som vi har hensat til 2019," siger han.

Søren Eriksen vil ikke gætte på et resultat for 2020, men vurderer, at det bliver "meget bedre" end det foregående år.

"Og så skulle vi da gerne ramme sorte tal, når vi når 2022."

Digitalisering og erhvervsaffald

Foruden fortsat indsamling af husholdningsaffald går vejen til de sorte tal på bundlinjen ifølge direktøren gennem en øget satsning på genanvendelse af virksomhedernes affald.

"Vi kan mærke, at der er større og større efterspørgsel hos virksomhederne efter at kunne genanvende korrekt, at kunne se resultatet af deres indsats, og at kunne få data på, hvor meget affald, de har sorteret og på den måde se deres CO2- og miljøaftryk," siger Søren Eriksen, og påpeger, at digitalisering er afgørende i den forbindelse.

"Det handler om helt lavpraktisk at gøre det nemmere for virksomheder at sortere og genanvende, f.eks. ved at kunderne får nemt ved at bestille en tømning af en container via en app og ikke skal igennem et kundecenter med opringninger. Det er løsninger, der allerede findes på markedet, og vi er i høj grad i gang med at komme med på beatet," siger han.

Det er som oftest Remondis, der tager kontakten til virksomhederne, forklarer Søren Eriksen.

"Men det sker også, at vi får henvendelser fra virksomheder, der skal bruge data til deres CSR-regnskaber og miljøregnskaber. Det er et område, der er i kraftig vækst."

Er jeres øgede fokus på erhvervsaffald et udtryk for, at I vurderer, at I har brændt nogle broer i det kommunale landskab ved at opsige en række kontrakter med kommuner i utide?

"Nej, det har ikke noget på sig. Vi har stadig kontrakter i 17 kommuner i dag, og vi byder løbende på nye aftaler. Vi har budt på de seneste 3-4 udbud, men har bare ikke vundet dem. Men det skyldes alene, at vi økonomisk set ikke er kommet med det mest attraktive tilbud."

Det kan også ses som et udtryk for, at nogle kommuner er skeptiske ved at vælge jer som renovatør?

"Nej, for det er helt objektive kriterier, der ligger til grund for, hvem der vinder. Der handler om pris og kvalitet."

Herre i eget hus

Tilbage i 2018 skød det familieejede tyske moderselskab 95 mio. kr. i Remondis i forbindelse med overtagelsen af M. Larsen. Det er den seneste gang, man har modtaget penge sydfra, påpeger Søren Eriksen.

Men det vil der efter alt at dømme blive lavet om, når virksomheden efter planen rykker teltpælene op og flytter fra det nuværende hovedkontor i Brøndby til et andet sted i Hovedstadsområdet til næste år. Søren Eriksen vil ikke ud med en adresse, eller hvor meget moderselskabet kommer til kaste efter det, da man stadig ligger i forhandling med sælger om den nye ejendom.

"Men det er da et anseeligt beløb, for det er en stor grund og sådan nogle er ikke billige i Københavnsområdet," siger Søren Eriksen.

Han forklarer, at flytningen blandt andet skyldes, at man ønsker at være "herre i eget hus".

"Vi bor til leje, der hvor vi holder til nu, og i Remondis kan vi godt lide at eje vores ting selv," siger Søren Eriksen og tilføjer:

"Men det skyldes også en god beliggenhed i forhold til vores logistik, og hvor der er plads til at vi kan indføre nye affaldssorteringsanlæg og i det hele taget blive større på behandlingsdelen af affaldet."

Affaldsaftale åbner nye muligheder

Foruden et nyt hovedkontor ser Søren Eriksen også frem til at kunne klæde virksomheden på den nye virkelighed, Remondis på linje med resten af industrien ser ind i kølvandet på den affaldsaftale, et bredt politisk flertal vedtog i juni i år.

Det gælder blandt andet udsigten til udbudspligt på genanvendelige fraktioner indsamlet hos de danske husstande og bruddet med kommunernes ret til at drive egne sorterings- og behandlingsanlæg.

"Noget af det, der er rigtig spændende ved affaldsaftalen er, at behandlingen af husholdningsaffaldet bliver et tema for de private virksomheder. Det at kunne gøre os klar til det og sikre, at vi komme med i konkurrencen, når de mængder kommer i udbud, det er et rigtig væsentligt område for mig," siger Søren Eriksen.

Direktøren får også fremover til opgave at holde sig orienteret i det danske virksomhedslandskab for at holde øje med aktører, som Remondis kan indgå samarbejder med eller måske endda overtage.

Kigger I på nogen konkrete virksomheder?

"Vi har ikke nogen konkret i gang lige nu, men vi har hele tiden ude med antennerne. Vi kigger jo også på nogle af de kommunale affaldsselskaber, der lige nu driver aktiviteter, som de ikke må i fremtiden ifølge den nye affaldsaftale. Der er vi i dialog for at finde ud af, hvad det er for nogle aktiviteter vi kan komme ind og byde på i fremtiden," siger Søren Eriksen.

Remondis i historisk underskud

Remondis' adm. direktør går på pension

Ensretning og klimamål er årets vigtigste nyheder for Remondis

Remondis' skraldemænd genoptager arbejdet

Fem tidligere Remondis-kommuner hjemtager affaldsindsamling

Relaterede