CleantechWatch

Hofor: Grønne løsninger kan blive fravalgt i jagt på effektivisering

Effektiviseringskrav vil de kommende år tvinge forsyningsselskaberne til at vælge mellem sundhed og vedligehold eller grønne løsninger, advarer Hofor. Forsyningsselskabet efterlyser nu en mere fornuftig løsning.

Foto: Hofor/PR

Beskeden fra Hovedstadsområdets forsyningsselskab Hofor er klar: Hvis man på Christiansborg oprigtigt vil understøtte den grønne omstilling og skabe incitament for klimainvesteringer i vandselskaberne, så er der nødt til at komme en anden løsning på bordet.

Det fortæller forsyningsdirektør i Hofor, Ole Adeler, til CleantechWatch.

"Som det er nu, vil selskaberne komme til at stå i en situation, hvor de bliver nødt til at sige nej til nogle samfundsøkonomiske, værdifulde løsninger, fordi der simpelthen ikke er penge til at gøre det," siger han til CleantechWatch.

Problematikken er en, som CleantechWatch tidligere har beskrevet – blandt andet i forbindelse med de ændrede finansieringsregler for klimatilpasningsprojekter over jorden, som har gjort det muligt for vandselskaberne at egenfiansiere projekter uden om kommunerne.

Det er ikke, fordi jeg synes, at vi slet ikke skal effektivisere. Men vi bliver nødt til at finde en mere fornuftig model for det her.

Ole Adeler, forsyningsdirektør i Hofor

Til gengæld er vandselskaberne oven i hatten blevet pålagt et effektiviserinsgkrav på to pct. årligt af investeringerne, og Ole Adeler frygter, at det krav vil sætte en stopper for flere klimasikringsprojekter rundt omkring i landet.

"Hvis vi fortsætter med at have de her effektiviseringskrav på helt nye investeringer, så kan vi over de næste 20-25 år ikke nå i mål med alle de klimainvesteringer, som vores lokalpolitiske ejere gerne vil have," siger han.

Debatten om effektivseringskrav er blusset op igen i forbindelse med de seneste ugers historier om udledning af spildevand til blandt andet Øresund og en række danske søer.

For de to ting – altså muligheden for at klimasikre sit kloaknet og samtidig skulle effektivisere på sine investeringer – hænger uløseligt sammen for de kommunale forsyningsselskaber, der som monopolselskaber er underlagt strengere økonomiske rammer.

Klimainvesteringer for en mia. kr.

Problemet er ifølge Ole Adeler, at forsyningsselskaberne i forvejen skal effektivisere på selskabernes basisaktiviteter som renovering af pumpestationer, ledninger og ventiler – alt det, som er hele grundelementet i afløbs- og drikkevandssystemerne.

Men investeringer i klimatilpasningsprojekter sker uden for den basisramme, som forsyningerne er blevet tildelt, og udfordringen her er ifølge Ole Adeler, at investeringer i langt de fleste tilfælde bliver større end investeringer og drift af basisaktiviteterne.

Han peger på Københavns Kommune, en af Hofors ejerkommuner, som eksempel. Her lyder basisindtægtsrammen på 260 mio. kr. årligt til investeringer i anlæg og ledninger.

"Men jeg ser også ind i en fremtid, hvor jeg har yderligere en milliard kr. i ekstrainvesteringer årligt, der skal bruges på at skybrudssikre hele Københavns Kommune – hvilket selvfølgelig også vil være med til at sikre langt mindre aflastning af spildevand," siger Ole Adeler med henvisning til den seneste tids medieovervågning omkring forsyningsselskabernes udledning af spildevand.

Når Hofor iværksætter et klimatilpasningsprojekt, så har det, ligesom alle andre offentlige selskabers projekter, været i udbud, og derfor mener forsyningsdirektøren, at man allerede her har sikret sig den mest optimale pris og det mest effektive projekt.

"Når projektet står klart, så har du også et effektiviseringskrav, der betyder, at hvis du for eksempel bruger 100 mio. kr. på et projekt, har du kun ret til at opkræve 82 mio. kr. over taksten. Det betyder, at de yderligere 18 mio. kr. skal findes et andet sted, og her er der kun et sted at tage dem fra, og det er på dine basisaktiviteter," siger Ole Adeler.

Sundhed eller klimasikring?

Dermed er forsyningsdirektøren nået tilbage til sin indledende pointe. Effektiviseringskravene tvinger nemlig forsyningerne til at træffe et valg om, hvorvidt de vil og kan være med til at klimasikre deres ejerkommuner, eller om de vil vedligeholde de allerede eksisterende afløbssystemer og sikre borgernes sundhed, mener Ole Adeler.

"Hvis jeg tager af mine basisaktiviteter, så betyder det i sidste ende, at jeg ikke kan vedligeholde mine ledninger eller pumpestationer, og hvis det ikke kan vedligeholdes, så er det, vi får situationer, hvor spildevand siver ud og aflaster til både gaderne og havene," siger forsyningsdirektøren.

Han er "selvfølgelig overhovedet ikke i tvivl om, at det altid er sundheden og sikkerheden, der kommer først."

Men skal man bare helt sløjfe krav om effektivisering til forsyningsselskaberne så?

"Det er ikke, fordi jeg synes, at vi slet ikke skal effektivisere. Men vi bliver nødt til at finde en mere fornuftig model for det her. Vi laver jo ikke noget, som man ikke lokalpolitisk har interesse i, og vores projekter har været i udbud til konkurrencedygtige priser. Hvis jeg har lagt et helt nyt skybrudsrør, hvordan skal jeg så effektivisere det? Jeg kan måske pudse og polere det, men det bliver det jo ikke mere effektivt af," siger Ole Adeler.

Fra det københavnske forsyningsselskab lyder forslaget derfor, at man fastholder effektiviseringskravene på basisaktiviteterne, men fjerner dem på de tillægsgivende aktiviteter som for eksempel klimainvesteringer.

"Det vil støtte den grønne omstilling og sikre såvel sundhed som klima," siger Ole Adeler.

Vandselskab om effektiviseringskrav: "Vi får discount-forsyninger"

Vandsektoren efterlyser bedre vilkår til at undgå spildevandsoverløb

Forsyningssekretariatet svarer igen på kritik: Der er ikke effektiviseret for 2,5 mia. kr.

Vandsektoren i skarp kritik af effektiviseringsrapport: De har tabt sutten

Brancheorganisation: Regeringens klimasikringsplan straffer vandselskaberne 

Mere fra CleantechWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs