To meters afstand og forskudt mødetid – her er retningslinjerne fra Erhvervsministeriet

Dokumentation: Erhvervsministeriet har netop udsendt regeringens budskab til erhvervslivet i forbindelse med den gradvise åbning – herunder er de udstukne retningslinjer for virksomhederne.
Foto: Philip Davali// Ritzau Scanpix
Foto: Philip Davali// Ritzau Scanpix

Fortsæt med at arbejde hjemmefra, hvis det kan ske uden større produktivitetstab – som hovedregel.

Det var budskabet på det netop overståede pressemøde, hvor erhvervsminister Simon Kollerup (S) deltog, og i en netop udsendt pressemeddelelse med fakta om regeringens budskaber.

"Mange privatansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, har arbejdet hjemme eller været hjemsendt siden midt i marts 2020. Nogle steder har de teknologiske muligheder betydet, at arbejdet har kunne varetages hjemmefra uden større produktivitetstab. I disse tilfælde bør hjemmearbejde som hovedregel opretholdes, " hedder det fra ministeren, der tilføjer:

"I andre tilfælde har hjemsendelsen, trods de teknologiske muligheder, haft negativ betydning for værdiskabelsen og produktiviteten i den private sektor. Dette også set i lyset af, at mange medarbejdere samtidig har skulle passe og undervise deres børn."

 

Her følger fakta fra den meddelelse, der er sendt ud fra ministeret onsdag:

*Arbejdsgivere og medarbejdere på det private arbejdsmarked kan fra tirsdag den 14. april 2020 igen møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, herunder ved at fastholde de øvrige iværksatte tiltag og følge de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand mv. Dette gælder dog ikke for de erhverv, der er tvangslukkede.

*Dette er særligt relevant for virksomheder, hvor hjemsendelsen af medarbejdere har haft negativ betydning for værdiskabelsen og produktiviteten. En væsentlig forudsætning er i den forbindelse, at arbejdspladserne indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning minimeres. Et første skridt bør derfor være at indrette arbejdspladserne forsvarligt. Først herefter kan der arbejdes med en tilbagevending til arbejdspladsen for hele eller dele af virksomhedens ansatte. 

*Samtidig er det væsentligt, at medarbejdernes transport til og fra arbejdspladsen kan ske på en måde, hvor risikoen for smittespredning minimeres. Det er således et fælles ansvar at understøtte, at trykket på den kollektive transport udjævnes over dagen, fx ved brug af forskudte mødetider, så flest muligt rejser uden for myldretiden. 

*I forbindelse med indretning af arbejdspladsen (kontorer og administrative områder) og efterfølgende hel eller delvis tilbagevenden for virksomhedens ansatte skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer og nedenstående hensyn derfor følges med henblik på både at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for kunder og medarbejdere. Arbejdstilsynet vejleder endvidere virksomhederne:

 

Tilrettelæggelse af arbejdet

• Virksomheden tilstræber, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu. I den forbindelse skal det overvejes hvilke arbejdsopgaver/områder, som kan løses hjemmefra uden betydelig produktivitetsnedgang. Medarbejdere i særligt udsatte grupper opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra.

• Arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem medarbejderne.  

• Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og så ikke for mange ansatte skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig. • Fysiske eksterne møder søges begrænset. Der gøres brug af digitale mødeløsninger. Der kan fordel holdes digitale møder også internt, når der afholdes møder med kolleger, man ikke normalt omgås med.

• Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet mv. overvejes nøje. Deltagelse på forretningsrejser, kurser, konferencer mv. bør i videst muligt omfang ske virtuelt.

Indretning af arbejdspladsen

• Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der fastlægges retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler, deltagelse i fysiske møder mv.

 • Kantiner indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet, sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Der bør lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.  

Adfærd og hygiejne

• Alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

• Der fastlægges retningslinjer for håndtering af krav om afstand mv. ifm. sociale aktiviteter på arbejdspladsen.

• Alle medarbejdere oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne.

• Der er vand og sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte. 

• Virksomheden sikrer grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændre, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange. 

• Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, sikrer grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.

Håndtering af sygdom og symptomer

• Ansatte møder ikke på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. På hver arbejdsplads skal ledelsen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom.

• Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

• Fsva. medarbejdere, der vender tilbage efter et sygdomsforløb, skal virksomheden følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår man kan anses for at være smittefri.

• I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test mhp. hurtig raskmelding. 

Informationsindsats

• Der opsættes informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til de ansatte fsva. hygiejne, afstand mv.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie PolicyWatch)

Statsminister giver grønt lys til "forsigtig" genåbning af Danmark

Mette Frederiksen sætter økonomien øverst efter corona-krise

Dansk Industri fremlægger milliardplan og kridter en klimavej op 

Vismænd spår stort økonomisk tilbageslag grundet corona 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu


Læs også