CleantechWatch

Miljøministeriet tror ikke mål for landbrugspakke kan nås

Nedbringelsen af udledningen af kvælstof - specielt i landbruget - går langsommere end forudsat.

Foto: Claus Bonnerup

Landbruget vil ikke kunne nå de frivillige reduktioner i kvælstofudledningen, der er forudsætningen i landbrugspakken, der blev vedtaget af blå blok i 2016. Det vurderer Miljø- og Fødevareministeriet fredag i en ny rapport.

Generelt er nedbringelsen af kvælstof bagud - faktisk nærmest uændret - i forhold til forudsætningerne for landbrugspakken. Målene for 2021, vurderer ministeriet, vil ikke kunne nås.

"Samlet set er det billede, som vurderingen af kvælstofindsatsen efterlader, at der kan forventes en manko i forhold til at opnå den forudsatte kvælstofreduktion i 2021. Størrelsen på denne manko er vanskelig at fastsætte," skriver ministeriet.

Et af de steder, hvor det halter, er i de kollektive virkemidler. Det var den del af landbrugspakken, hvor landbruget fik friere rammer mod selv at finde og implementere reduktioner i udledningen af kvælstof.

Her skulle landbruget selv finde reduktioner svarede til 2450 ton. Men der er for nuværende kun planlagt reduktioner for 719 ton frem til og med 2021, som var tidsrammen.

"Det vil ikke fuldt ud være muligt inden udgangen af 2021 at indhente den indsats, der udestår på baggrund af det hidtidige manglende fremdrift. Det vurderes, at det er muligt at nå en samlet målopfyldelse på cirka 1500 ton ved udgangen af 2021, svarende til cirka 62 procent af det forudsatte mål for de kollektive virkemidler," skriver ministeriet i rapporten.

Igen fremhæver ministeriet, at der er stor usikkerhed omkring tallene.

Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet kan det "entydigt konkluderes", at landbrugspakken overvurderede effekten af nogle af dens tiltag.

"I efteråret besluttede vi at skrue op for kvælstofindsatsen i 2020. Det er jeg glad for, fordi det nu står klart, at flere af tiltagene i den tidligere regerings landbrugspakke ikke leverer den effekt, de skal, skriver miljøminister Lea Wermelin (S) i meddelelsen.

Enhedslisten var med til at forhandle kvælstofindsatsen for 2020. Hvis partiet havde vidst, at det reelt går så langsomt i landbruget, ville landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen have forhandlet hårdere.

"Det vi lavede i december, var at stramme lidt op med hensyn til kvælstofindsatsen. Det var, hvad vi kunne gøre på det tidspunkt. Hvis vi havde de her informationer, ville de forhandlinger have været nemmere," siger han.

Landbruget vil have lempede krav til landmænd efter regnefejl

Universitet i ny regnefejl: Udledning er mindre end antaget

Målinger finder giftigt slam på bunden af fjord 

Mere fra CleantechWatch

Dansk CO2-lager kan køre på maksimum fra dag et

Total Energies ser ikke noget behov for at demonstrere CO2-lagring under Harald-feltet, men vil starte lagringen i fuld skala, hvis Bifrost-projektet bliver en realitet. Lige nu afhænger meget dog af to forestående begivenheder: Præsentationen af en politisk strategi og tildelingen af EUDP-midler.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Job