CleantechWatch

Affaldssektorens nye talerør vil droppe ideologierne og bygge bro til det private

"Der er en bunden opgave i, at vi skal forbrænde mindre," lyder det fra Henrik Friis, der onsdag tiltræder som ny direktør i Dansk Affaldsforening.

Foto: Dansk Affaldsforening/PR

Det er med forgængeren Jens Bomann Christensens ord en sektor i en "brydningstid", Henrik Friis fra onsdag er blevet talsmand for.

Som ny direktør i Dansk Affaldsforening repræsenterer han nu en kommunal branche, der mildt sagt har stillet sig undrende over for det "paradigmeskifte", som et bredt folketingsflertal sidste sommer proklamerede for de danske affaldsselskaber i klimaaftalen for sektoren.

Der skal sorteres mere og forbrændes mindre, og vejen dertil går gennem nedlukning af flere affaldsenergianlæg og investeringer i nye genanvendelsesteknogier drevet af det private.

Skal aftalens mål om en klimaneutral affaldssektor i 2030 nås, kræver det ifølge Henrik Friis ikke mindst, at den private og kommunale sektor pakker dogmatiske forestillinger om hinanden væk og satser på øget samarbejde.

"Jeg ser det som en opgave at få det bedst mulige samspil mellem den kommunale og private sektor. Vi har brug for de private virksomheder, hvis vi skal nå målet og have genanvendt mere. Men den private sektor har også brug for den kommunale. Det er os, der så at sige skaffer råmaterialet og sikrer, at det fremover bliver sorteret i ti fraktioner," siger den nye direktør.

Der kan være en tendens til, når man snakker om offentlig-private samarbejder, at tale om, hvem der er bedst.

Henrik Friis, direktør i Dansk Affaldsforening

Netop kravet om indsamling i de ti affaldsfraktioner har været genstand for stor diskussion i sektoren, særligt efter miljøminister Lea Wermelin sidste år – til hovedrysten fra mange affaldsselskaber – fik proklameret, at den øgede udsortering ikke ville hæve affaldsgebyrerne med mere end 55 kr. om året.

Dertil har flere selskaber, heriblandt ARC, Nordfors, Argo og Vestforbrænding, tidligere meldt ud, at de – stik imod aftalens kongstanke – kunne se sig nødsaget til at importere mere affald til forbrænding i kampen for at overleve i et konkurrencepræget marked, hvor de kommunale affaldsselskaber fremover skal ud at byde på det forbrændingsegnende husholdningsaffald.

Med aftalen ophæves samtidig kommunernes ret til at anvise forbrændingsegnet erhvervsaffald.

Henrik Friis, du kommer til at repræsentere en gruppe medlemmer, hvis handlingsrum vil blive indskrænket ganske meget i de kommende år. Hvad tænker du om det?

"Det er jo en transformation, vi også har set indenfor dagrenovation, der mange steder er udbudt i dag, og i forsyningssektoren, der har undergået en selskabsgørelse. Nu skal det så ske inden for forbrændingsanlæg og håndtering og sortering af genanvendeligt affald. På den måde følger det jo en generel markedsgørelse af sektoren, så det er der jo intet nyt i," siger den nye direktør.

"Nu får den kommunale affaldssektor i højere grad en myndighedsopgave med at sende tingene i udbud og at stille krav til de private virksomheder. Og det er selvfølgelig anderledes, men det er jo grundlaget for den brede politiske aftale, der blev indgået sidste år," tilføjer Henrik Friis, der understreger, at han gerne vil sætte sig bedre ind i aftalens nuancer, inden han udtaler sig om dens konkrete konsekvenser for sektoren.

"Men der er en bunden opgave i, at vi skal forbrænde mindre, og den model, der skal til, må vi så finde frem til. Hvis vi skal nå målet om at forbrænde mindre og sikre mere genbrug, så skal der virkelig drejes på mange håndtag. Det synes jeg er spændende at arbejde med," siger Henrik Friis.

Hvad angår prisen for den øgede indsamling, tilføjer han, at det er centralt, at den bliver distribueret "retfærdigt".

"Det handler jo i høj grad om økonomi og om at få fordelt regningen retfærdigt, så den ikke lander vilkårligt hos nogle borgere i stedet for at blive fordelt ud," siger Henrik Friis.

Drop ideologierne

Henrik Friis kommer til Dansk Affaldsforening fra en stilling som chef for infrastruktur i DI Byggeri, hvor han blandt andet har beskæftiget sig med offentlig-private samarbejder og med at sikre øget genbrug i den danske anlægssektor.

Tror du, at du kommer med et nyt blik på affaldssektoren end i kraft af din baggrund som repræsentant for det private erhvervsliv?

"Den erfaring, jeg har, er, at skal tingene lykkes, så kræver det et godt samarbejde mellem de kommunale myndigheder og den private sektor. Det, jeg har lært inden for infrastruktur – hvor bygherren jo er offentlig – er, at man skal have en rigtig god kemi,” siger Henrik Friis,

I sit tidlige arbejdsliv i begyndelsen af 1990'erne også slog sine folder i Kommunernes Landsforening og har med egne ord derfor "haft et ben i hver lejr".

Det forventer han vil komme ham til gode i sin nye stilling.

"Jeg tror, det er vigtigt, at man kigger væk fra ideologierne. Der kan være en tendens til, når man snakker om offentligt-private samarbejder, at tale om, hvem der er bedst. At de private håner kommunerne for at være inkompetente, og at den kommunale sektor håner virksomhederne for kun at tænke på profit. Det er utroligt vigtigt at bygge bro, og jeg ved, at der er utroligt begavede mennesker både i den kommunal og private sektor," siger Henrik Friis.

Direktør for affaldsforening: Frustrationer over affaldsfraktioner har lagt sig  

Dansk Affaldsforening har fundet sin nye direktør 

Konsulent bliver konstitueret direktør i Dansk Affaldsforening  

Mere fra CleantechWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Job